Organisatie

Wij zullen hun namen niet vergeten.

Wij zullen hun namen niet vergeten

In heel Europa zijn inmiddels tienduizenden gedenkstenen gelegd voor slachtoffers van het naziregime. Ze zijn te vinden onder de namen Herdenkingsstenen, Herinneringsstenen en Struikelstenen. Met de herdenkingsstenen worden de personen herdacht bij de woning waar ze voor hun dood vrijwillig woonden. Met de herdenkingsstenen wordt hun geschiedenis levend gehouden. Wij zullen hun namen niet vergeten.

De eerste gedenksteen

In Apeldoorn zijn op 26 augustus 2018 de eerste 25 gedenkstenen geplaatst voor slachtoffers. In de trottoir voor de woningen zijn zwarte granieten gedenkstenen gelegd met daarin gegraveerd de naam, leeftijd, datum- en plaats van overlijden.

Juridische structuur

Ten bate van de fiscale aftrekbaarheid van uw donatie heeft de werkgroep de Messiaanse Gemeente Bracha in Apeldoorn gevraagd om op te treden als juridische entiteit. Deze  gemeente is namelijk in de eerste plaats sterk betrokken, maar heeft ook de ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. De donaties tbv de Gedenkstenen Apeldoorn worden, dankzij een aparte bankrekening, geheel gescheiden van de financiën van de gemeente. Deze bankrekening wordt enkel en alleen ten behoeve van de werkgroep gebruikt.

Werkgroep

Roeland Oudejans-Albers

Voorzitter

Netty Heij

Lid

Ruthie Vermeulen

Lid

Bert Huizing

Lid