Steenleggingen

Wij zullen hun namen niet vergeten.

Over de steenleggingen

Steenleggingen vinden enkele keren per jaar plaats, soms op een zondag en soms doordeweeks in samenwerking met scholieren. In Apeldoorn zijn op 26 augustus 2018 op zeven adressen de eerste 25 gedenkstenen geplaatst. In het trottoir voor de woningen zijn zwarte granieten gedenkstenen gelegd met daarin gegraveerd de naam, leeftijd, datum- en plaats van overlijden. Een steenlegging is openbaar en u bent altijd van harte welkom om een herdenking van de slachtoffers bij te wonen. Bent u een nabestaande van één of meer slachtoffers of wilt u namens uw school met uw leerlingen de ceremonie bijwonen? Dan horen wij graag van u.

Ceremonie

Tijdens de ceremonie worden voordrachten gehouden. Namen van de slachtoffers en een beknopt levensverhaal worden genoemd om hen niet te vergeten. Na de voordracht plaatsen nabestaanden en/of betrokkenen de gedenksteen in het trottoir en leggen er een steentje bij (bloemen zijn niet gebruikelijk bij een Joodse rouw-ceremonie). Een vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap maakt een Jizkor, het gebed ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers, bestaande uit k’El Malé en het Kaddisj. De Hebreeuwse tekst van het k’El malé met de Nederlandse vertaling vindt u hier.

Geschiedenis steenleggingen

De eerste steenlegging was op zondag 26 augustus 2018.

De tweede steenlegging heeft plaats gevonden op vrijdag 12 oktober 2018. Dit betrof het plaatsen van zes gedenkstenen op twee adressen. Alle slachtoffers waren aan elkaar verwant.

De derde steenlegging heeft plaatsgevonden op zondag 28 oktober 2018. Hier zijn op acht adressen in totaal elf ceremonies gehouden voor 21 slachtoffers.

De lijst met namen van de slachtoffers en hun adressen van de eerste vier bijeenkomsten vindt u hier.

De plattegrond met de locaties van alle steenleggingen vindt u hier. De zwart gemarkeerde adressen zijn reeds voorzien van gedenkstenen.