Comité van Aanbeveling

Wij zullen hun namen niet vergeten.

Ons Comité van Aanbeveling

Maak kennis met ons Comité van Aanbeveling.

Prof. Dr. Jan Terlouw

Voormalig vice-premier, schrijver

Mevr. drs. Carin E.M. Reinders

Directeur CODA Apeldoorn

Prof. Dr. Herman van Praag

Emeritus hoogleraar psychiatrie

Dhr. Nathan Stukker

Wethouder Gemeente Apeldoorn

Over

Ten einde de activiteiten van de werkgroep, zo nodig beter voor het voetlicht te krijgen, is een Comité van Aanbeveling in het leven geroepen. De leden van het Comité bestaan uit lokaal bekende personen van goede naam en faam welke het doel van de werkgroep een warm hart toedragen. De leden van het Comité van Aanbeveling verrichten hun activiteiten om niet.

Met dank aan:.