Philip Cohen

Philip Cohen

Philip Cohen is het derde kind van koopman Anthony Cohen en Dina Jacobs. Philip wordt thuis in Almelo geboren, het gezin telt – voor zover bekend – vier kinderen, een meisje en drie jongens. Philips ouders sterven respectievelijk in 1941 en 1937. Zijn zus...
Philip Cohen

Betje de Wied

Betje de Wied is het oudste kind uit het huwelijk van Louwie de Wied en Saartje de Gelder. Vader Louwie werkt als vleeshouwer en schoonmaker van dierlijke darmen. Betje heeft drie zussen en twee broers. Ze blijft ongehuwd. Betje verhuist in januari 1897, ze is dan...